Apartamenty w Warszawie

Price for the Apartment! 1 - 3 Nights 4 - 7 Nights 8 nights - month LAST MINUTE
Apartment Studio
(1-2 persons)
40 EURO 35 EURO 35 EURO 40 EURO
1-Bedroom Apartment
(for 1-4 Persons)
45 EURO 45 EURO 45 EURO 45 EURO
2-Bedroom Apartment
(for 1-6 Persons)
80 EURO 65 EURO 55 EURO 75 EURO

Standard prices

Price for the Apartment! 1 - 3 Nights 4 - 7 Nights 8 nights - month LAST MINUTE
Apartment Studio
(1-2 persons)
45 EURO 40 EURO 40 EURO 40 EURO
1-Bedroom Apartment
(for 1-4 Persons)
60 EURO 55 EURO 50 EURO 50 EURO
2-Bedroom Apartment
(for 1-6 Persons)
90 EURO 75 EURO 60 EURO 75 EURO